Monday, February 20, 2012

ದಸರಾ ಆನೆ

ದಸರಾಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಆನೆಗಳು ವಾಪಾಸ್ ತಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ..ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಆನೆ ಯಾವುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ...


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-kG2IgICAH0